Arbeidsgrupper

Kulissegruppe

Etter at kunstnerisk leder, scenograf og kulisseansvarlig har besluttet scenografien starter arbeidet i kulissegruppa. Da er oppgaven å omforme scenemodell og dreiebok til konkrete kulisser. Dette er et tidkrevende arbeid og vi starter som regel med byggeprosessen et års tid før forestilingene. Kulissegruppa passer for de som er praktiske, nevenyttige, liker å konstruere eller å male. For her bygges de merkeligste ting.

Kostymegruppe

Det klippes og sys – både hoffnarr, hugenott og keiserens klær. I kostymegruppa gjenskapes habitter fra svunnen tid og det må research til for å finne ut av hva slags farger man brukte på 1500-tallets Irland og hva slags snipp de reisende brukte på Titanics 1. klassepassasjerer i 1912.

Arrangementsgruppe

Arrangementsgruppa er den festelige gruppa. Hovedoppgaven er å arrangere «Pausesalget» under forestillingene når vi har vår spilleperiode i Kolben (Kolbotn kulturhus.) Denne gruppa sørger også for at det hele tiden er betjent i pausesalget – mens alle «Scenarianerne» gjør seg klare til akt 2. Gruppa er også ansvarlige for å ha brannvakter i Kolben under forestillingene. I tillegg arrangerer denne gruppa fantasifulle fester internt i Scenario og er ansvarlige for noe å bite i ved våre helgeseminarer.

Markedsføringsgruppe

For å sette opp musikaler er vi helt avhengig av sponsorer og godt besøkte forestillinger. I markedsføringsgruppas tidlige fase i et nytt stort prosjekt jobbes det med å finne sponsorer. Vi inngår sponsoravtaler med ulik eksklusivitet i 3 sponsorpakkeløsninger. Det lages avtaler med lokale aviser for å følge vår reise med artikler underveis i prosessen. I tillegg er gruppa ansvarlig for program, informasjonsmateriell og annonser til nett og papir.